Vishwananda

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda is een verlicht, spiritueel Meester en de grondlegger van Bhakti Marga, het pad van devotie.

Zijn leven staat volledig in het teken anderen te inspireren lief te hebben voorbij alle grenzen van cultuur, religie, geslacht of leeftijd. Het is Zijn doel om mensen te helpen deze hoogste, onbegrensde, onvoorwaardelijke, Goddelijke Liefde, die in elk mens aanwezig is, te vinden en te realiseren.  Hij biedt wijsheid aan en gereedschap om de aangeboren mogelijkheid om deze liefde in ons dagelijkse leven te ervaren. Hij is het levende voorbeeld van het transformerend vermogen van Goddelijke Liefde.

Paramahamsa Vishwananda