OM chanting

OM Chanting

OM is het oergeluid van de schepping, de hoogste en zuiverste vibratie die er bestaat. Het Om Chanten is gratis, vindt in groepsverband plaats en maakt gebruik van de transformerende OM kracht om het zelfhelende vermogen van de deelnemers te activeren en de omgeving in een straal van 2 kilometer te zuiveren.

Het OM Chanten:
•    transformeert negativiteit in positieve energie;
•    ondersteunt ons emotionele, mentale en fysieke welzijn;
•    ontwikkelt meer liefde, vreugde en vrede voor de wereld.

Deze vergeten, oude, helende groepstechniek is door de spirituele Meesters Paramahamsa Vishwananda en Mahavatar Babaji opnieuw geïntroduceerd om de Aarde en de mensheid in deze tijd van nood te ondersteunen.

 

 

OM buiten

 

Meer informaties over OM CHANTING

OM is een oergeluid, de bron van alle klanken en de bron van de hele schepping. Het afstemmen op OM brengt innerlijke vrede, mentale helderheid, emotionele vrijheid en lichamelijke gezondheid met zich mee. Deze golf van vrede schept een harmonieuze, vredige omgeving en een eenheid tussen de mens en de natuur.

OM Chanting is een krachtige groepstechniek die door Paramahamsa Vishwananda voor deze moderne tijd geschikt is gemaakt. Door het OM in een specifieke samenstelling met een groep mensen te chanten, wordt de kracht van het OM vergroot en versterkt. Het toetreden tot een OM Chanting-cirkel helpt je jouw emoties, gedachten en negatieve energie vrij te maken. Deelnemers ervaren een positieve verandering in hun emotionele, mentale en fysieke welzijn, waardoor vrede, vreugde en Liefde in hun leven wordt gebracht.

Meer over Om Chanting

OM chanting heeft een duizenden jaren oude traditie. De vibraties van deze klank transformeren de emoties, negatieve energie en gedachten. Wanneer we regelmatig de mantra OM chanten, ervaren we rust, vrede en liefde. Iedereen is welkom om mee te doen.

 

Voordelen OM CHANTING

• geeft mentale rust
• verbinding met je hogere zelf
• kalmeert het zenuwstelsel
• verhoogt de levensenergie
• meditatieve staat van zijn
• verlaagt de bloeddruk
• heeft een genezende werking op het lichaam
• helend effect bij ziektes
• voorkomt en geneest ziektes
• meer creativiteit en productiviteit
• verbinding met je eigen hart
• verbondenheid met de wereld om je heen
• emotionele, mentale en fysieke welzijn
• harmonie.

Volgens de yogische traditie is het zichtbare universum uit de klank AUM ontstaan. Uit de drie letters AUM ontstaat OM. De vibraties van het pure, universele bewustzijn produceren het stille geluid OM. Uit deze klank zijn de vijf basiselementen ontstaan. Alles in de natuur en de mens bestaat uit deze ele-menten. OM is de oerklank en komt voor in alle tradities (shalom, hum, amen, amin).
OM is het symbool voor vier bewustzijnsniveaus en de wereld van maya, illusie. Deze zijn: de normale waaktoestand, droomtoestand, diepe slaap, absolute staat van zijn en de illusie. Door de sluier van de illusie zien we de waarheid niet. Wanneer je het spirituele pad bewandelt, is transformatie naar een hogere staat van bewustzijn mogelijk. OM heeft een genezende werking op het lichaam en de geest. Wanneer we de klank OM chanten, ervaren we rust en maken we contact met onszelf.
In AUM zijn de drie belangrijkste levensenergieën aanwezig. Dat zijn: creatieve energie, energie van levensonderhoud en energie van verandering. De letter A vibreert in het bekkengebied. Daar ligt de creatieve energie opgeslagen. De letter U vibreert in de borst. In de borstkas liggen de meest vitale organen zoals het hart en de longen en dit is energie van het levensonderhoud. De letter M vibreert in het hoofd en dit is de energie van verandering. Alles in het leven heeft een begin, een bestaan en een einde. In de klank OM worden we herinnerd aan deze levenscyclus, aan onze af- en aankomst.

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren