yoga

Het woord yoga komt uit het Sanskriet woord yuj en betekent: een verbinding tussen het lichaam, de geest en de spirit. Yoga staat voor eenheid en harmonie in onszelf. De oorsprong van yoga ligt duizenden jaren terug en is afkomstig uit India. De oorsprong van yoga ligt verder dan die van het hindoeïsme en ondanks het feit dat het soms gekoppeld wordt aan deze religie, staat de yogische kennis los van de religie. Yoga is uniek en geschikt voor iedereen. Yoga is wetenschap over onszelf, over onze “ware” afkomst. Het verwijst naar de eenwording van het Individuele Zelf met het Universele Zelf. Het doel van yoga is om actief te ontspannen en ontspannen actief te zijn. Yoga brengt transformatie, harmonie en balans
tussen de emoties, het lichaam en de geest. Yoga verbetert flexibiliteit en lichaamshouding, het versterkt de spieren en vergroot de beweeglijkheid van de gewrichten. Yoga is goed voor de spijsvertering, bloedcirculatie en het immuunsysteem. Yogahoudingen zijn helend, therapeutisch en zuiverend. Yoga vergroot de concentratie en helderheid van de geest en brengt innerlijke rust. Tegelijkertijd geeft het meer energie en enthousiasme. Yoga werkt door op alle drie lagen. Het lichaam wordt leniger, sterker en gezonder. De geest is meer ontspannen en je ervaart rust en helderheid. Het brengt eenheid in jezelf en daarmee ook meer liefde voor jezelf en anderen.

 

Ashtanga yoga van Patanjali is het achtvoudige pad naar verlichting. Patanjali was de wijze ziener uit de tweede eeuw voor Christus. De acht geleidingen van yoga zijn met elkaar verbonden en kunnen niet los van elkaar beoefend worden .

1. YAMA’S zijn de universele wetten en sociale gedragscodes. Yama staat voor de relatie met de buitenwereld. De vijf yama’s zijn: geweldloosheid, waarachtigheid, eerlijkheid, kuisheid en hebzuchtloosheid.
2. NIYAMA’S zijn gedragscodes van individuele discipline. Niyama staat voor de relatie met de binnenwereld. De vijf niyama’s zijn: zuiverheid, tevredenheid, discipline, zelfstudie en toewijding aan het goddelijke. Door deze idealen na te streven in je dagelijks leven in combinatie met de beoefening van de yama’s ga je in alle opzichten beter functioneren.
3. ASANA: houding. Asana’s zijn de meest bekende yogaoefeningen, die het lichaam niet alleen soepel maken, maar ook een therapeutisch effect hebben.
4. PRANAYAMA: adembeheersing. Door de ademtechnieken leren we het instrument van de geest te bespelen. Adem is de verbindende schakel tussen het lichaam en de geest.
5. PRATYAHARA: terugtrekken. Pratyahara is het beteugelen en terugtrekken van de zintuigen.
6. DHARANA: concentratie. Concentratie door je aandacht te richten op een gekozen onderwerp. Dharana is een mooie voorbereiding naar meditatie.
7. DHYANA: meditatie. Alleen wanneer je je een periode achter elkaar kunt concentreren zonder onderbreking spreekt men van meditatie of eenpuntige gerichtheid. De ruimte die jouw gedachten innemen wordt steeds kleiner.
8. SAMADHI: eenwording. Bij samadhi is er geen enkele afleiding meer. De wereld van heldere waarneming gaat voor je open.